January 30, 2023, 8:43 am

ЈСП co вaжнo cooпштeниe зa викeндoт пopaди пoлициcкиoт чac – eвe кaкo ќe ce cooбpaќa jaвниoт пpeвoз

Поврзано

- Advertisement -
- Advertisement -

Од ЈСП Скопје информираат дека претстојниот викенд (10 и 11 април), јавниот превоз ќе сообраќа до 20 часот.

Режимот на јавен превоз е согласно одлуката на Влада на РСМ за забрана на движење на населението во период од 20 до 5 часот.

Утре, сабота (10.04.2021 год.) нема да сообраќаат градските линии 41А и 43 и приградските линии 54, 55А и 65Б.

Во недела (11.04.2021 год.) нема да сообраќаат градските линии 41А, 42, 43 и 73 и приградските линии 54, 55а, 64 а, 65Б, 118, 167 и 180.

Во прилог се последните термини на поаѓање на градските и приградските линии пред 20 часот .

Останатиот распоред, до последниот посочен термин, е достапен на веб страницата на ЈСП Скопје.

ГРАДСКИ  ЛИНИИ во САБОТА – последни термини пред 20 часот

Линија 2              19.20 ч од Автокоманда              19.20 ч од Сарај

Линија 2А           17.57 ч од Железара                     17.03 ч од Сарај

Линија 3              19 ч од Панорама                           19 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б           16.10 ч од Панорама                     15.10 ч од Кванташки пазар

Линија 4              19 ч од Хром                                     18.20 ч од 11 Октомври

Линија 4А           16.25 ч од Усје                                  17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5              19.03 ч од Н.Лисиче                       19.03 ч од Дексион

Линија 7              19.14 ч од Г.Лисиче                        19.27 ч од Карпош 3

Линија 8              19 ч од Влае                                      19.40 ч од Љуботенски пат

Линија 9              19.18 ч од Кл.центар                    19.25 ч од С.Север

Линија 12            19.10 ч од Шишево                        19.10 ч од Ск.саем

Линија 13            17 ч од К.Вода                                  16.25 ч од Железара

Линија 15            19.22 ч од Н.Лисиче                       19.22 ч од Карпош 4

Линија 15А         16.12 ч од Н.Лисиче                       17.10 ч од Карпош 4

Линија 16            19.31 ч од Пржино                          19.06 ч од Железара

Линија 17            13.05 ч од Островска                     13.45 ч од Музеј на современа уметност

Линија 19            19.15 ч од Карпош 4                       19.15 ч од Ш.Оризари

Линија 20            19 ч од Тр.центар                           19 ч од Ш.Оризари

Линија 21            18.20 ч од Тр.центар                     19.10 ч од Бардовци

Линија 22            19.07 ч од Тр.центар                     18.56 ч од Лепенец

Линија 22А         19.02 ч од Кл.центар                     18.12 ч од Лепенец

Линија 23            19.04 ч од Ченто                              19.04 ч од Дом на печат

Линија 24            19.20 ч од Припор                          19.20 ч од Тафталиџе 2

Линија 27            18.58 ч од Д.печат                          19.32 ч од Вардарска

Линија 35            16 ч од Н.Лисиче                             16.45 од Ст.Север

Линија 41            19.13 ч од Тр.центар                     19.13 ч од Драчево Типо

Линија 42            16.30 ч од Железара                     17.15 ч од с.Драчево до Автокоманда

Линија 45            19.13 ч од Тр.центар                     19.13 ч од Ченто

Линија 50            19.20 ч од Хиподром                     19.20 ч од Кл.центар

Линија 57            19.12 ч од Радишани                     19.02 ч од Козле

Линија 59            19.05 ч од К.бара                             18.15 ч од Карпош

Линија 65В         17.28 ч од Тр.центар                     19.28 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В         17.35 ч од Тр.центар                     17 ч од Инџиково

Линија 73            16.20 ч од Ск.Саем                         17 ч од Усје

ГРАДСКИ ЛИНИИ во НЕДЕЛА – последни термини пред 20 часот

Линија 2              19.25 ч од Автокоманда              18.53 ч од Сарај

Линија 2А           16.31 ч од Железара                     17.25 ч од Сарај

Линија 3              15.45 ч од Панорама                     15 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б           14 ч од Панорама                           13.18 ч од Кванташки пазар

Линија 4              19 ч од Хром                                     18.20 ч од 11 Октомври

Линија 4А           16.25 ч од Усје                                  17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5              19.15 ч од Н.Лисиче                       19.05 ч од Дексион

Линија 7              18.57 ч од Г.Лисиче                        19.11 ч од Карпош 3

Линија 8              17 ч од Влае                                      17.40 ч од Љуботенски пат

Линија 9              19.18 ч од Кл.центар                    19.25 ч од С.Север

Линија 12            19.10 ч од Шишево                        19.10 ч од Ск.саем

Линија 15            19.25 ч од Н.Лисиче                       19.20 ч од Карпош 4

Линија 15А         17.05 ч од Н.Лисиче                       17.47 ч од Карпош 4

Линија 16            19.31 ч од Пржино                          19.06 ч од Железара

Линија 19            19.24 ч од Карпош 4                       19.24 ч од Ш.Оризари

Линија 20            19 ч од Тр.центар                           19 ч од Ш.Оризари

Линија 21            18.20 ч од Тр.центар                     19.10 ч од Бардовци

Линија 22            18.55 ч од Тр.центар                     18.55 ч од Лепенец

Линија 22А         15.03 ч од Кл.центар                     13.50 ч од Лепенец

Линија 23            19.05 ч од Ченто                              19.05 ч од Д.печат

Линија 24            19.30 ч од Припор                          19.30 ч од Тафталиџе 2

Линија 27            18.58 ч од Д.печат                          19.32 ч од Вардарска

Линија 41            19.12 ч од Тр.центар                     19.12 ч од Драчево Типо

Линија 45            19.20 ч од Тр.центар                     19.20 ч од Ченто

Линија 50            19.30 ч од Хиподром                     19.30 ч од Кл.центар

Линија 57            19.10 ч од Радишани                     19 ч од Козле

Линија 59            19.05 ч од К.бара                             18.15 ч од Карпош

Линија 65В         19.20 ч од Тр.центар                     19.06 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В         15.33 ч од Тр.центар                     14.53 ч од Инџиково

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ во САБОТА – последни термини пред 20 часот

Линија 11            19.20 ч од Тр.центар                    18.20 ч Рашче

Линија 11а         18 ч од Тр.центар                          19 ч Свиларе

Линија 18            19.15 ч од Тр.центар                     18.40 ч од Визбегово

Линија 31            19.30 ч од Тр.центар                     18.45 ч од Д.Лисиче

Линија 32            18.05 ч од Тр.центар                     18.50 ч од Љубин

Линија 33            15.05 ч од Дом на печат              14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче

Линија 47            18.50 ч од Тр.центар                     18 ч од Љубанци

Линија 47А         15.05 ч од Тр.центар                     15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51            18.20 ч од Тр.центар                     17.40 ч од Студеничани

Линија 52            19.15 ч од Тр.центар                     19.15 ч од Ржаничино

Линија 53            17.30 ч од Тр.центар                     18.45 ч од Кат.бања

Линија 55            18.45 ч од Тр.центар                     18 ч од Арачиново

Линија 56            18.50 ч од Тр.центар                     17.45 ч од Бојане

Линија 58            16.40 ч од Тр.центар                     17.20 ч од Добри дол

Линија 58а         19.10 ч од Тр.центар                     18.10 ч од Св.Петка

Линија 58б         18.25 ч од Тр.центар                     17.30 ч од Брзовец

Линија 60            18.45 ч од Тр.центар                     18 ч од Матка

Линија 61            19.10 ч од Тр.центар                     18.10 ч од Побожје

Линија 62            18.35 ч од Тр.центар                     19.20 ч од Огњанци

Линија 63            19.10 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Мралино

Линија 63а         15.40 ч од Тр.центар                     16.50 ч од Ајватовци

Линија 65            18.30 ч од Тр.центар                     19.30 ч од Раштак

Линија 65а         16.52 ч од Тр.центар                     17.32 ч од Страчинци

Линија 66            18 ч од Тр.центар                           19.05 ч од Бучинци

Линија 67            18.40 ч од Тр.центар                     18.30 ч од Зелениково

Линија 68            17.20 ч од Тр.центар                     18.40 ч од Сушица

Линија 70            18.45 ч од Тр.центар                     18.05 ч од Батинци

Линија 71            19.30 ч од Тр.центар                     18.40 ч од Бањани

Линија 74            16.30 ч од Тр.центар                     15.30 ч од Количани

Линија 81            18.30 ч од Тр.центар                     19.20 ч од Горњани

Линија 118         18.40 ч од Тр.центар                     19.10 ч од Визбегово инд. зона

Линија 160         18.10 ч од Дексион                        18.55 ч од Матка

Линија 164         16.45 ч од Волково                         16.53 ч од Кучково

Линија 165         16.35 ч од Стајковци                      16.45 ч од Виниче

Линија 16718.15 ч од Зелениково до Н.Село 18.30 ч од Н.Село до Зелениково

Линија 180         16.30 ч од Драчево                        17.40 ч од Цветово

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ во НЕДЕЛА – последни термини пред 20 часот

Линија 11            19.20 ч од Тр.центар                    18.20 ч Рашче

Линија 11а         18 ч од Тр.центар                          19 ч Свиларе

Линија 18            15.45 ч од Тр.центар                     16.15 ч од Визбегово

Линија 31            18.40 ч од Тр.центар                     17.40 ч од Д.Лисиче

Линија 32            16.35 ч од Тр.центар                     17.20 ч од Љубин

Линија 47            17.20 ч од Тр.центар                     18.05 ч од Љубанци

Линија 47А         15.05 ч од Тр.центар                     15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51            17 ч од Тр.центар                           17.40 ч од Студеничани

Линија 52            17.50 ч од Тр.центар                     18.40 ч од Ржаничино

Линија 53            17.30 ч од Тр.центар                     18.45 ч од Кат.бања

Линија 55            18.30 ч од Тр.центар                     19.15 од Арачиново

Линија 56            18.15 ч од Тр.центар                     19.15 ч од Бојане

Линија 58            15 ч од Тр.центар                           15.40 ч од Добри дол

Линија 58а         17.10 ч од Тр.центар                     18.10 ч од Св.Петка

Линија 58б         18.25 ч од Тр.центар                     17.30 ч од Брзовец

Линија 60            18.45 ч од Тр.центар                     18 ч од Матка

Линија 61            19.10 ч од Тр.центар                     18.10 ч од Побожје

Линија 63            19.10 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Мралино

Линија 63а         15.40 ч од Тр.центар                     16.50 ч од Ајватовци

Линија 65            18.30 ч од Тр.центар                     17.30 ч од Раштак

Линија 65а         16.52 ч од Тр.центар                     17.32 ч од Страчинци

Линија 66            18 ч од Тр.центар                           19.05 ч од Бучинци

Линија 67            18.50 ч од Тр.центар                     17.50 ч од Зелениково

Линија 68            15.40 ч од Тр.центар                     17 ч од Сушица

Линија 70            18.45 ч од Тр.центар                     19.25 ч од Батинци

Линија 71            19.30 ч од Тр.центар                     18.40 ч од Бањани

Линија 74            17 ч од Драчево до Количани  17.20 ч од Количани до Драчево

Линија 81            16 ч од Тр.центар                           17 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 160         19.05 ч од Дексион                        19.30 ч од Горна Матка

Линија 162         16 ч од Петровец                            16.15 ч од Огњанци

Линија 164         16.40 ч од Волково                         16.50 ч од Никиштани

Линија 165         15.55 ч од Стајковци до Смилковци16.10 ч од Смилковци до Стајковци

Latest News

Богата агенда:Со кого ќе се сретнат денес Ковачевски и Османи во Софија?

Владата ја објави денешната агенда на Премиерот Ковачевски, министерот за надворешни работи, Бујар Османи и останатиот владин состав. "Вечерва заврши...

More Articles Like This