„Opka Xoлдинг“ го пpeвзeмa бopдoт на диpekтopи на 3K Пeлaгoниja

Поврзано

- Advertisement -
- Advertisement -

Денес, 08.02.2021 година, се одржа Седница на собрание на акционери на ЗК Пелагонија ад Битола. Одлуките кои едногласно беа донесени и изгласани на оваа седница се единствено во интерес на понатамошното успешно работење и функционирање на Комбинатот.

Единствена поделеност постоеше во однос на предложената точка за измена на Статутот на Земјоделскиот комбинат Пелагонија а.д Битола каде се бараше да биде составен од 6 члена но со поголемо мнозинство преовлада ставот на Орка Холдинг, да нема промена на Статутот на Комбинатот, во кој има пет члена, еден извршен и четири неизвршни.

За нов извршен член на Одборот на директори на ЗК Пелагонија ад Битола е избран Александар Поповски, предложен од страна на Орка Холдинг, кој доаѓа по ненадејната смрт на извршниот директор Драган Китановски.

Latest News

Getting Started with the 82 Lottery App A Comprehensive Guide

Have you ever dreamed of winning big in the lottery? With the 82 Lottery App, you can turn that...

More Articles Like This